NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Психолого-педагогічні основи професійної діяльності 90 3 Залік
Методологія наукових досліджень 90 3 Залік
Реабілітаційна іхтіоценологія природних водойм 120 4 Екзамен
Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів 150 5 Екзамен