NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Теоретичні основи рибництва 120 4 Екзамен 05-03-06S
Світове рибне господарство. Охорона та відтворення гідробіоресурсів 90 3 Залік
Теорія динаміки популяції риб 120 4 Екзамен