NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогоспод. підприємств 105 3.5 Залік 05-03-04S
Науково-дослідна практика 135 4.5 Залік
Кваліфікаційна робота 270 9 Захист роботи
Акліматизація гідробіонтів 135 4.5 Екзамен
Кваліфікаційний екзамен 45 1.5 Екзамен