NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова професійного спілкування 90 3 Екзамен 06-09-07S
Методологія наукових досліджень 90 3 Залік
ГІС в кадастрових системах 135 4.5 Екзамен
Системи лазерного сканування 90 3 Екзамен 05-04-004S