NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова професійного спілкування 90 3 Екзамен
Проектування і будівництво тунелів і метрополітенів 90 3 Залік
Основи надійності мостових споруд 90 3 Залік
Спецкурс за вибором 90 3 Залік
Сучасні комп'ютерні технології 120 4 Залік
Числові методи розрахунку і автоматизація проектування 120 4 Залік 03-05-80S