NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Педагогіка та методика викладання у вищій школі 90 3 Залік
Охорона праці в галузі 90 3 Екзамен 03-10-38S
Методологія наукових досліджень 90 3 Залік
Планування та управління будівництвом транспортних споруд 150 5 Екзамен
Спецкурс за вибором 90 3 Залік