NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова професійного спілкування 90 3 Екзамен 06-09-08S
Методологія наукових досліджень 90 3 Залік
ГІС в кадастрових системах 135 4.5 Екзамен