NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська державність і культура 120 4 Залік
Вища математика 180 6 Екзамен
Основи цифрових технологій 90 3 Екзамен
Фізика 150 5 Екзамен
Будівельне матеріалознавство 150 5 Екзамен
Навчальна практика з інженерної геодезії 90 3 Залік
Навчальна практика з будівельного матеріалознавства 90 3 Залік