NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Водопостачання і водовідведення 90 3 Залік
Планування міст і транспорт 90 3 Залік
Теплогазопостачання і вентиляція 90 3 Залік
Залізобетонні та кам'яні конструкції 120 4 Екзамен
Організація будівництва 120 4 Екзамен
Конструкції з деревини і пластмас 180 6 Екзамен
Проектування основ і фундаментів в складних геологічних умовах 90 3 Залік