NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська державність і культура 120 4 Залік 06-10-180S
Основи цифрових технологій 90 3 Екзамен 04-05-162S
Іноземна мова 90 3 Залік 06-09-75S
Хімія (загальна та неорганічна) 135 4.5 Екзамен 05-06-66S