NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Філософія 90 3 Екзамен
Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням) 60 2 Залік 06-09-30S
Ділова іноземна мова 60 2 Залік 06-09-44S