NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова 90 3 Екзамен 06-09-37S
Друга іноземна мова 90 3 Залік
Вища та прикладна математика 150 5 Екзамен 04-02-13S
Підприємницька діяльність 90 3 Залік