NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська державність і культура 120 4 Залік
Основи цифрових технологій 90 3 Екзамен 04-05-162S
Фізика 150 5 Екзамен 05-06-57S
Вища математика 180 6 Екзамен 04-02-61S