NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова за професійним спрямуванням 90 3 Залік
Українська державність і культура 120 4 Залік
Вища математика 180 6 Екзамен
Основи цифрових технологій 90 3 Екзамен