NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська державність та культура 120 4 Залік
Хімія (загальна та неорганічна) 90 3 Екзамен 05-06-04S
Вища математика 180 6 Екзамен
Іноземна мова 90 3 Залік 06-09-40S