NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова професійного спрямування 90 3 Екзамен 06-09-42S
Психолого-педагогічні основи професійної діяльності 90 3 Залік 07-03-06S
Стратегічний маркетинг 120 4 Екзамен 06-13-05S
Соціальна відповідальність 120 4 Екзамен 06-05-13S