NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова 90 3 Екзамен
Прикладна інформатика 90 3 Залік
Дидактичні засади викладання у вищій школі 90 3 Залік