NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Історія та культура України 120 4 Екзамен 06-10-15S
Іноземна мова 75 2.5 Залік 06-09-15S
Вища математика 120 4 Залік
Комп'ютерна дискретна математика 120 4 Екзамен