NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) 90 3 Екзамен 06-10-52S
Іноземна мова 75 2.5 Екзамен 06-09-15S
Вища математика 90 3 Залік