NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова професійного спілкування 90 3 Екзамен
Проектування водогосподарських та природоохоронних систем 90 3 Залік 01-01-12S
Інтегроване управління водними ресурсами 150 5 Екзамен
Спецкурс за вибором 90 3 Залік