NUWM Syllabus
pl | en
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Педагогіка та методика викладання у вищій школі 90 3 Залік
Методологія наукових досліджень 90 3 Залік
Спеціальні гідротехнічні споруди 150 5 Екзамен
Проектування водогосподарських та природоохоронних систем 120 4 Екзамен 01-01-12S