NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Психолого-педагогічні основи професійної діяльності 90 3 Залік
Соціальна відповідальність 120 4 Екзамен
Методологія наукових досліджень 90 3 Залік
Менеджмент в публічних організаціях 120 4 Екзамен
Публічна служба 150 5 Екзамен
Спецкурс за вибором 90 3 Залік WWW.EXAM