NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Українська державність і культура 120 4 Залік
Українська державність і культура 120 4 Залік
Підприємницька діяльність 90 3 Залік
Підприємницька діяльність 90 3 Залік
Іноземна мова 90 3 Залік 06-09-41S
Основи геохімії та гідрохімії 90 3 Екзамен 05-06-31S
Основи геохімії та гідрохімії 90 3 Екзамен 05-06-31S
Загальна геологія 180 6 Екзамен 01-05-160S