NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Іноземна мова 90 3 Залік 06-09-41S
Картографія 120 4 Екзамен
Ландшафтознавство 90 3 Залік 01-05-155S
Геоморфологія з основами четвертинної геології 120 4 Екзамен