NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Планування міст і транспорт 90 3 Залік
Технічна механіка рідини і газу 90 3 Залік
Опір матеріалів 90 3 Екзамен
Будівельна механіка 90 3 Залік
Архітектура будівель і споруд 90 3 Залік