NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Історія України та української культури 120 4 Екзамен
Іноземна мова 90 3 Екзамен
Вища математика 60 2 Екзамен
Фізика 90 3 Залік
Біологія 90 3 Екзамен 05-02-28S