NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Гідроекологія 90 3 Екзамен 05-02-29S
Землезнавство 180 6 Екзамен
Ландшафтна екологія 90 3 Залік