NUWM Syllabus
pl | en
Початок навчання
Форма навчання
Дисципліна Академічні години Кредити Форма контролю Силлабус
Переддипломна практика 90 3 Залік
Атестаційний екзамен 45 1.5 Екзамен
Кваліфікаційна робота 180 6 Захист роботи